Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data


Zkrácený název projektu: GEOTÝM

Doba řešení projektu: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Rozpočet: 6,5 milionu Kč


Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality lidského potenciálu a vybudování silného vědeckého týmu v oblasti geoinformačního výzkumu, který směřuje k vytvoření informační společnosti využívající prostorová data. Vzhledem k současným změnám v legislativě (směrnice INSPIRE) a rozvoji dalších evropských aktivit směrem k rozvoji geoinformačních infrastruktur (GMES) je nutné inovovat a podpořit další vzdělávání mladých vědeckých pracovníků a doktorandů, kteří představují hlavní cílovou skupinu projektu. Projekt bude realizován prostřednictvím kombinace krátkodobých zahraničních pobytů, workshopů a e-learningu s aktivní účastí cílové skupiny a zahraničních specialistů. Znalosti a dovednosti získané v průběhu krátkodobého zahraničního pobytu budou dále aktivně předávány v průběhu workshopů dalším členům cílové skupiny a dále vybraným specialistům z vědeckovýzkumných institucí. Realizaci budou za podpory vedení projektu provádět mladí vědečtí pracovníci, kteří takto získávají další zkušenosti.


Hlavní cíle projektu

 • Zlepšit kvalitu lidských zdrojů
 • Vytvořit silný vědecký tým, který je schopný přispívat informační společnosti
 • Vzdělávat mladé vědecké pracovníky zejména ve vztahu k INSPIRE a GMES
 • Získat a dále rozšiřovat znalosti mezinárodních expertů
 • Zaměřit se na pervazivní kartografii (kartografickou vizualizaci zaměřenou aplikovanou na senzorová data

Klíčové aktivity

 1. Workshopy
 • Prostorové datové infrastruktury a jejich kartografické aspekty
 • Využití senzorových sítí v geoinformatice
 • Kartografická vizualizace senzorových sítí
 1. Vytváření a distribuce informačních materiálů (portály, konference)
 1. Mobilita mladých vědeckých pracovníků
 • 14-ti denní pracovní zkušenosti na partnerských pracovištích

Výstupy projektu

 • Vytvoření týmu mladých vědeckých pracovníků
 • Organizace workshopů (i po skončení projektu)
 • Vytvoření a publikace e-learningových materiálů
 • Zvýšení kvalifikace mladých vědeckých pracovníků a Ph.D. studentů
 • Další rozvoj teoretického pozadí dynamických kartografických reprezentací senzorových sítí